gurtna

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  trak za povezavo stranic ali tovora na (traktorski) prikolici

Primeri rabe

  1. Ne pozabi gurtne zategnt, da nevjo stranice kr tk lavfale sm pa tota.
  2. Če nevš mev gurtn, tiv stranice pojahavo.