frišn

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  svež

Primeri rabe

  1. Frišne žemlce fajn hrustajo.
  2. Frišno skuto si je namazava na kroh.