fršolnga

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  opaž

Primeri rabe

  1. Fršolnga že ni kәr štәk, mәrš že mavo vočen bt.