flakot

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  rezina

Glej tudi

šnita

Primeri rabe

  1. Dva flakota sira mi odrәži!
noframe

Opozorilo: geslo "flakot"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti (komentar).

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?