ev'r

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  evro

Primeri rabe

  1. Niti evәrja ti nimam za posodit.
  2. Pr Rafijo je ni pice črez štir evәrje dvajst, u Lublani pa najbol spufane ne dobiš spot šest evәrjov.