bufet

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  bife

Primeri rabe

  1. Anzi, a grema u bufet nad dva deci?
  2. Cev dan je po bufeteh flankero, zaj je pa zmartran.