bincat

Iz Koropedija
  • (glagol)  brcati

Primeri rabe

  1. Tk ga je bincno, da mo je ostau pantofl u riti.