bersi

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  biti v neugodnem položaju; biti onemogočen, blokiran; biti v primežu
sopomenke: ibržn

Primeri rabe

  1. Že tri zihrnge je posmadivo, ko smo bojler prklaplali - če še zadna fela, smo pa bersi.
  2. Samo eno šibico še mam, da zakurimo roštil. Če ugasne, smo pa bersi!