avfšnit

Iz Koropedija
  • (samostalnik) narezek

Primeri rabe

  1. Za ižino smo dobli avfšnit pa mošt.
noframe

Opozorilo: geslo "avfšnit"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti (komentar).

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?