Zaimek

Iz Koropedija

Vrste samostalniških zaimkov

Osebni zaimek

Zaznamuje udeležence v pogovoru (jaz, ti, on).
Povratni osebni zaimek (sebe, se): je zamena osebnega zaimka, rabi se kot predmet ali prislovno določilo.
Uporabljamo jih, če se sprašujemo po osebku (drugače ga izpuščamo) in takrat, ko ne gre za ločevanje ljudi drug od drugega, ampak za to, da ločimo spol ali število.

Vprašalni zaimek

  • kdo/kaj
  • koga/česa
  • komu/čemu
  • koga/kaj
  • o kom/čem
  • s kom/čim

Nedoločni zaimek

Prepoznavamo po predponi ne-: nekdo/nekaj

Nikalni zaimek

Prepoznavamo po ni-: nihče, nič

Oziralni zaimek

Prepoznavamo po -r: kdor/kar