Topla

Iz Koropedija


Krajinski park Topla (1350 ha) so ustanovili leta 1966. Dolina Tople je bila poseljena že konec 16. stoletja. Ohranilo se je pet starih kmetij: Burjakova, Florinova, Kordeževa, Fajmutova in na 1120 m Končnikova. Vsaka domačija je imela hišo, preužitkarsko hišo, skedenj, hleve, kaščo, ob potoku pa ponekod še mlin ali žago. Rezbarije in poslikave pričajo, da so imeli tukajšnji ljudje kljub trdemu življenju čut za lepo. Rudarjenje se je začelo leta 1834. Pod Peco so bila bogata nahajališča redkih mineralov ter svinca in cinka. Več kot 230 milijonov let stare kamnine hranijo fosilne polže in amonite, prebivalce nekdanjega morja. Topla se izliva v Mežo. V njunih vodah živijo raki koščaki in potočne postrvi. V teh krajih je veliko zanimivih metuljev (gorski apolon je najverjetneje že izumrl) in ogroženih rastlin (najmanjši jeglič, alpska zlatica, polegla alpska azaleja, muškatni kamnokreč, kamniška murka, peška ovsika – trava, ki izvira prav s Pece). V smrekovih gozdovih je tudi precej macesna. Tod je najti divjega petelina, više pa ruševca in belko ter alpskega zajca in gamsa.Viri: