Predloga:revizija

Iz Koropedija
noframe

Opozorilo: geslo "revizija"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti.

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?