Luka Kramolc

Iz Koropedija

Življenjepis

Luka Kramolc je bil cenzor za tuji jezik v Celovcu. Na Dunaju je končal Akademijo za glasbo in je sodeloval v 1. svetovni vojni. Leta 1918 je postal tajnik v občini Mežica, kjer je opravljal tudi službo organista. Vodil je tudi pevski zbor. Nekoliko kasneje je deloval na konservatoriju Glasbene matice v Ljubljani. Deloval je tudi na srednjih šolah in učiteljišču. V svojem prostem času se je posvetil propagandi in ohranitvi samobitnosti naroda na Koroškem.

Delo

Priredil in napisal je ogromno pesmi, predvsem koroških narodnih, kot so naprimer:

  • Cerkveni ljudski napevi za nabožno petje;
  • Zbornik koroških pesmi;
  • Štirinajst koroških narodnih pesmi za mešan zbor;
  • Mladina poje;
  • Koroške viže;