Krofasti in gavge

Iz Koropedija

Bvo je tste cajte, ko dohtarji še niso tejko vedli, je vejko l'di mevo krofe. Se je pa edn tak neka pregrešo, je biv pa štrafan - smrt na gaugeh. Rabl je vse prprajo, pa so ta krofastiga prgnali gr na podn. Rabl mo je podstajo šamrle, mo gr naprajo štrik, pa čako, da mo je gospoda rekva: "Zaj!".

Je zmakno šamrle, taj je pa ta štrafani drkno skoz zanko, ko je mev krofe. Rabl je pa reko: "Kaj takiga se mi pa še ni naredvo koda!"

Ta krofasti pa: "M'ni tud kar!"

Fonetični zapis

Bwo je 'təste 'cajte, ko 'dohtarji še 'ni:so 'tejko 'wi:ədlə, je 'vejko 'lədi 'mewo 'krofe. Se je pa edn tak 'ne:ka preg'ri:əšo, je biv pa 'štra:fan – smrt na 'gaugeh. 'Rabl je vse pr'prajo, pa so ta k'ro:fastiga pərg'nali gər na 'po:dn. 'Rabl mo je pods'ta:jo 'šamərle, mo gər nap'ra:jo štrik, pa 'ča:ko, da mo je gos'po:da 're:kwa: "Zaj!".

Je z'makno 'šamərle, taj je pa ta št'ra:fani 'dərkno skoz 'zanko, ko je mew 'kro:fe. 'Rabl je pa 're:ko: "Kaj 'ta:kiga se mi pa še ni na're:dwo ko'da:!"

Ta 'kro:fasti pa: "'Məni tud 'ka:r!"