Jutre je tvoj guot

Iz Koropedija

Jutre je tvoj guot. ~ ~
Buoh ti daj zdravja pa srieče povsuod. ~ ~ ~
Da bə biv uslišan moj glas, ~ ~ ~ ~
da bə nam dav vejko kruha pa kvobas! ~ ~ ~ ~ ~


To je staro voščilo iz časov, ko so ljudje še obhajali svoje godove namesto rojstnih dni.

Tako je obiskovalec šaljivo voščil slavljencu na predvečer goda. V prvem delu mu želi zdravja in sreče, v drugem delu pa mu namigne, naj da na mizo kaj dobrega.

Znak "~" pomeni udarec s pokrovavkami v službi činel.

Fonetični zapis

'Jutre je twọj 'gu:ot.
'Bu:oh ti daj zd'rawja pa s'ri:әče pow'su:ot.
Da bә 'biw us'li:šan moj g'la:s,
da bә nam daw 'weiko k'ru:ha pa kwo'ba:s!