Glagol

Iz Koropedija

Glagolski vid

To so slovnične kategorije glagola. Poznamo dovršne in nedovršne glagole.

Dovršni glagoli

Dogajanje je po trajanju omejeno: Kaj je stor­il?

Nedovršni glagoli

Dogajanje je po trajanju neomejeno, ob njih so navadno glagoli začetka: Začel je delati.

Prehodnost

Prehodni glagoli

Dejanje prehaja na predmet: Andrej je udaril Matjaža.
Iz njih dostikrat tvorimo neprehodne glagole z besedo se: Klop se uničuje.
Po njih se sprašujemo: kdo/kaj, koga/česa...

Neprehodni glagoli

Dejanje ne prehaja na predmet: Matjaž je obležal.
Stavki z glagolom v neprehodni obliki imajo samostalnik v imenovalniku. Sem spadajo glagoli stanja in gibanja (sedim, spim ... ).
Iz prehodnih delamo neprehodne s predpono ali predlogom: hoditi – prehoditi

Glagolske oblike

 • sedanjiške: Glagoli na: -am, -em, -jem, -im, -m.
 • nedoločniške': Glagoli na: -ati, -eti, -iti, -s-ti, -c-i, -i, -a, -u, -ti.
 • zložene: Iz opisnih deležnikov na -l ali na –n/-t in pomožnih glagolov biti, kot npr.: delal sem, delal bom, tepen sem, tepen sem bil, tepen bom.

Spreganje

Sprega se v osebi in številu:

 • pišem, pišeš, piše;
 • piševa, pišeta, pišeta;
 • pišemo, pišete, pišejo.

Čas

Sedanjik

Izraža sedanjost (preteklost, prihodnost, brezčasnost). Nesestavljena: vozim, hitimo, pobirava.

Preteklik

Izraža preteklost (sedanje stanje, ukaz): sem pomival, hitel sem, odselil sem se..
Sestavljenost: glagol biti v sedanjiku in opisni deležnik danega glagola.

Prihodnjik

Izraža prihodnost (domnevno ugotovitev): bom, bom pomival, umil se bom...
Sestavljenost: glagol biti v prihodnjiku in opisni deležnik danega glagola.
Nesestavljena oblika je oblika glagola biti: bom, boš, bo...

Predpreteklik

Izraža dogodek pred drugim preteklim dogodkom, stanje v preteklosti: Pred nekaj leti so vode bile poplavile vse nabrežja Savinje.
Sestavljenost: glagol biti v pretekliku in opisni deležnik danega glagola.

Naklon

Povedni naklon/povednik

Uresničuje dejanje/pripoveduje: Fantje postavljajo šotor.

Pogojni naklon/pogojnik

Izraža možno sedanje ali neuresničeno preteklo dejanje. To je lahko tudi deležnik na -l + bi ali bil. Hkrati izraža tudi omiljeno izjavo: Rekel bi, da to ni res.

Velelni naklon/velelnik

Izraža željo, da dejanje izvrši ogovorjeni. Izražamo z velelnikom: delaj, delajmo.

Način

Tvornik/aktiv

Vršilec dejanja je osebek, od dejanja prizadeti pa predmet: Učitelj je pohvalil učenca.

Trpnik/pasiv

Od dejanja prizadeti je osebek, vršilec pa je prislovno določilo ali pa je kar izpuščen: Učenec je bil pohvaljen (od učitelja).

Trpnik delamo s trpnik deležnikom na –n/-t; lahko pa tudi z besedico se: posoda je pomita, tla so namazana; posoda se pomiva, tla se mažejo.

Neosebne glagolske oblike

Nedoločnik

To so glagoli na -ti, -(č)i. So ob naklonskih/modalnih (morati, moči, smeti, hoteti) in ob glagolih začetka in nehanja/faznih; pa tudi ob drugih glagolih ter izrazih: moram napisati, začnem se učiti, hočem teči.

Namenilnik

To so glagoli na -t, . Uporablja se ob glagolih premikanja: grem delat, pojdi peč.

Deležja in deležniki

Deležje

Glagol v nepregibni, prislovni obliki. Poznamo deležja na:

 • -oč, -eč, -aje: kažoč, želeč, nakupovaje
 • -ši: prisedši, vstopivši, začutivši

Stopivši v razred, je pozdravil.Ko je stopil v razred, je pozdravil.
Želeč jim lahko noč, se je poslovil.Ko jim je zaželel lahko noč, se je poslovil.
Ne meneč se za njih, je vajo odlično rešilNe da bi se menil za njih, je vajo opravil odlično.

Deležja razvezujemo (predvsem v časovne in načinovne) odvisnike.

Deležnik

Glagol v pregibni, pridevniški obliki. Poznamo:

 • Deležniki na -č, -a, -e: plapolajoča, govoreča, držeč; v spolu, sklonu in številu se ujema s samostalnikom.

Deležnike razvezujemo predvsem v prilastkov odvisnik: Pokošeno seno je prijetno dišaloSeno, ki smo ga pokosili, je prijetno dišalo.
Prebral je knjigo, še dišečo od tiskarske barve.Prebral je knjigo, ki je še dišala po tiskarski barvi.

 • Deležniki na -si, -a, -e: vstopivša gosta, bivši ravnatel
 • Opisni deležnik na -l: počesal, pogladil, pognal
 • Deležnik stanja na -l: ogorel, pregorel, otekle roke
 • Trpni deležnik na -n/-t: premagan, premeščen, pripravljen
 • Deležnik stanja na -n/-t: zidan, priprt, oblečen

Glagolnik

Glagolnik je iz glagola izpeljana samostalniška beseda. cviliti – cviljenje; čistiti – čiščenje; peti – petje, svatovati – svatba; piskati – pisk; varovati – varstvo