Farna vas

Iz Koropedija
Na Fari

V 15. stoletju zasledimo prvič omenjeno uradno ime Farna vas. J. V. Valvasor je poročal, da so 23. septembra 1473 Turki preko Jezerskega vdrli na Koroško in tu "z ognjem in mečem gospodovali" in se po vrnitvi preko noči utaborili pri farni cerkvi Device Marije na Jezeru. Vzhodno od cerkve je še ohranjena skupina starejših zidanih stavb s kmečko in obrtno tradicijo 19. in 20. stoletja. Prvotno je bilo okrog farne cerkve šest domačij z gospodarskimi poslopji: Burdev, Ehleitner, Pristov, Vezjak, Štekl in Krištan. Leta 1819 so v mežnariji začeli poučevati otroke. Fara je postala žarišče slovenske kulturne in politične rasti ter poudarjanja slovenske. Krščansko usmerjena politična in kulturna dejavnost je bila v glavnem osredotočena na Fari, duhovno v rokah župnikov in kaplanov, prostorsko pa pri gostilni Štekl in od leta 1927 pri Krištanu. Na Fari se je leta 1918 rojevala slovenska oblast Mežiške doline. V mežnarijo se je nastanila uprava Mohorjeve družbe. Na Fari so se rodili ali živeli pomembni ljudje, ki so zaznamovali kulturni prostor doma in v tujini. V gradivu franciscejskega katastra za Koroško iz leta 1827 pa se pojavljata Prevalje in Farna vas kot dve različni sosednji katastrski občini, ki sta bili poimenovani po najpomembnejših krajih na teritoriju, ki sta ga pokrivali. Prevalje so se z razvojem železarstva začele širiti, zato so tudi prejšnje območje Farne vasi poimenovali Prevalje, ime zaselka pa skrajšali v Na Fari. Nekoliko severozahodno od cerkve je železniška postaja z zanimivo in atraktivno stavbo iz leta 1863, zgrajeno ob odprtju železniške proge med Pliberkom in Dravogradom oziroma Celovcem in Mariborom. V njeni bližini stoji osnovna šola, zgrajena v 60. letih 20. stoletja. V 70. letih se je v smeri od Fare proti Brančurniku razvil zaselek individualnih hiš Pod gonjami. Na ravnini med cerkvijo in glavno cesto, sredi najlepšega bivalnega okolja na Prevaljah, s pogledom na Uršljo goro in Peco, stoji od leta 2001 Dom za starejše Na Fari.


Viri: