švic

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  pot

Primeri rabe

  1. Švic mo je od jajc kapo, pa ni ero žagat.
  2. Franc je mev u cirkli špuro od švica po hrbto.