ši's't

Iz Koropedija
  • (števnik)  šestdeset
  1. Druh kedn bo šiәsәt, pa še zaj za babam leta!