frderban

Iz o Koropedija

Skoči na: navigacija, iskanje
  • (pridevnik)  pokvarjen
Izgovorjava: fәr'de:rban
sopomenke: hin, frnihtan

Glej tudi

frderbat

  1. Avti ma frderban.
  2. Da morjo lәdi bәt štәk frderbani!
Osebna orodja