ukuvo prn'st

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (fraza)  okrog prinesti, ogoljufati

Primeri rabe

  1. Niko je kupo avti na sejmo, pa so ga fajn okuvo prnәsli, ko je mev ukradeno mašino nt.