Zgodovina strani »puni«

Iz Koropedija

Izbira primerjave: Označite izbirne gumbe ob redakciji za primerjavo in pritisnite vnašalko (enter) ali gumb na dnu strani.
Legenda: (tren) = primerjava s trenutno redakcijo, (prej) = primerjava s prejšnjo redakcijo, m = manjše urejanje.

  • trenprej 08:46, 1. april 2008imported>Jana 96 zlogov +96 New page: {{pris}} opoldan {{raba}} # Iz postele je še lezo, ko je ž '''puni''' zvonivo.