Zgodovina strani »ojster«

Iz Koropedija

Izbira primerjave: Označite izbirne gumbe ob redakciji za primerjavo in pritisnite vnašalko (enter) ali gumb na dnu strani.
Legenda: (tren) = primerjava s trenutno redakcijo, (prej) = primerjava s prejšnjo redakcijo, m = manjše urejanje.

  • trenprej 22:17, 28. november 2007imported>Goti 139 zlogov +139 New page: {{prid}} oster {{izg|'ọistәr}} {{raba}} # Nož mәre b't zmern '''ojstro''' nabrušen. # Po '''ojstreh''' nožeh se virt spozna.