mašina

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (samostalnik)  stroj, motor

Primeri rabe

  1. Sred brega je poknavo, pa se mo iz mašine pokadivo, pol je pa začno nazaj douta lezit.
  2. Ka pa maš za eno mašino ti za dile šmirklat?