Zgodovina strani »kiker«

Iz Koropedija

Izbira primerjave: Označite izbirne gumbe ob redakciji za primerjavo in pritisnite vnašalko (enter) ali gumb na dnu strani.
Legenda: (tren) = primerjava s trenutno redakcijo, (prej) = primerjava s prejšnjo redakcijo, m = manjše urejanje.

  • trenprej 10:54, 18. april 2007imported>Goti 120 zlogov +120 New page: {{zaim}} kdor (povratni zaimek) {{izg|ki'kẹ:r, ki'kẹ:ri}} {{raba}} # '''Kiker''' ni pridn, za pisanko nәč ne dobi.