dila

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (samostalnik)  deska
  • (samostalnik)  smučka

Primeri rabe

  1. Kr tk ene dile je po lopi položo.
  2. Veš kake dile sn dobo? Take je Stenmark mev.