cerkev svetega Ožbolta

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
noframe

Opozorilo: "cerkev svetega Ožbolta"  je revno geslo.

To geslo ni popolno.

Morda ga lahko pomagate izboljšati prav vi?