Samostalnik

Iz Koropedija
Redakcija dne 12:52, 18. avgust 2006 od imported>Skipr
(prim) ← Starejša redakcija | prikaži trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)

Vrste samostalnikov

Lastna imena

Delimo jih na: imena oseb, bajeslovnih bitij, živali, imena krajev in drugih zemeljskih pojavov, imena knjig in časopisov...
Pišemo jih z veliko začetnico.

Občna imena

Števna ali neštevna, delimo jih na: snovna, skupna in pojmovna

Določanje

Samostalnikom določamo spol, sklon, število in sklanjatev.

Poznamo več sklanjatvenih vzorcev. Razvrščamo jih glede na spol in končnico v rodilniku ednine.

Moške sklanjatve

1. m. skl.: korak-0, korak-a, korak-u...
2. m. skl.: vojvod-a, vojvod-e, vojvod-i...
3. m. skl.: sklanjanje kratic – BREZ KONČNICE
4. m. skl.: dežurn-i, dežurn-ega, dežurn-emu...

Ženske sklanjatve

1. ž. skl.: lip-a, lip-e, lip-i...
2. ž. skl.: perut-0, perut-i, perut-i...
3. ž. skl.: imena, ki se ne končujejo na A + priimki žensk BREZ KONČNICE
4. ž. skl.: dežurn-a, dežurn-e, dežurn-i...

Srednje sklanjatve

1. sr. skl.: mest-o, mest-a, mest-u /srce/...
3. sr. skl.: redki samostalniki, ki se sklanjajo samo v besednih zvezah s končnico 0 (npr.: doma/ljubo doma, ljubega doma, ljubemu doma)
4. sr. skl.: samostalniki, ki so po obliki pridevniki (belo, belega; Krško, Krškega ... )