Drago Kos

Iz Koropedija
  • Ime in priimek: Drago Kos, pravnik, nogometni sodnik
  • Rojstvo: 13. januar 1961, Prevalje

Drago Kos

Življenjepis

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval na Ravnah na Koroškem, na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1983. Takoj za tem se je zaposlil na Upravi za notranje zadeve v Slovenj Gradcu kot kriminalist. Leta 1987 je postal vodja skupine za zatiranje gospodarske kriminalitete. Ko je leta 1991 opravil tudi pravosodni izpit, je postal namestnik načelnika Urada kriminalistične službe v UNZ Slovenj Gradec. Leta 1993 se je preselil na Ministrstvo za notranje zadeve v Ljubljano, kjer je postal inšpektor v Oddelku za preiskave Uprave kriminalistične službe (UKS).

Leta 1995 je postal prvi vodja Sektorja za zatiranje organizirane kriminalitete, leta 1997 pa namestnik direktorja UKS. Od leta 1999 do 2001 je delal v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje MNZ RS, kjer je kariero zaključil kot v.d. vodje službe. V začetku leta 2002 se je zaposlil v Uradu Vlade RS za preprečevanje korupcije kot državni podsekretar, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je postal leta 2004.

Na mednarodnem področju je Drago Kos trenutno aktiven kot predsednik Skupine držav Sveta Evrope proti korupciji – GRECO, bil je član Skupine specialistov Sveta Evrope za kazenskopravne in kriminološke aspekte organizirane kriminalitete – PC-S-CO in ekspert na področju pranja denarja v odboru MONEYVAL. Republiko Slovenijo predstavlja tudi v Delovni skupini OECD za preprečevanje korupcije v mednarodnih poslovnih transakcijah in v Protikorupcijski pobudi Pakta stabilnosti – SPAI. Kot eksperta ga pogosto uporablja Svet Evrope, občasno pa tudi Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad.

V Sloveniji in tujini pogosto nastopa z različnimi prispevki in predavanji na temo korupcije, organiziranega kriminala in prikritih preiskovalnih metod.


Viri: