Bralna značka

Iz Koropedija
Redakcija dne 22:06, 14. december 2007 od imported>Skipr
(prim) ← Starejša redakcija | prikaži trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
noframe

Opozorilo: geslo "Bralna značka"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti.

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?


Bralno značko sta po češkem zgledu osnovala ravnatelj osnovne šole na Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in profesor slovenščine na tej šoli, Stanko Kotnik. Prvo tekmovanje za Prežihovo bralno značko so razglasili na področju štirih koroških občin v jeseni leta 1960, prve Prežihove bralne značke pa so bile podeljene maja 1961 v Kotljah na Koroškem.

KAKO SO OBLIKOVALI SEZNAM KNJIG ZA BRANJE?

Pripravljal ga je ustanovni odbor značke, ob sodelovanju slavističnega aktiva ali njegove komisije. Izbirali so med dobrimi sodobnimi slovenskimi leposlovnimi deli. Seznam je imel enoletno veljavo, predvideno je bilo izpopolnjevanje s sodobnimi deli. V seznamu vsake stopnje pa je moralo biti vsaj po eno Prežihovo delo.

KAKO SO PREVERJALI PREBRANO?

Bralci so morali ob branju vsakega proznega dela pisati zapiske. Za vsako stopnjo posebej je bilo določeno, kaj so morali zapiski vsebovati. Iz pesniške zbirke, ki jo je bralec moral prebrati, pa se je moral na pamet naučiti po tri pesmi po lastni izbiri.

Oddaja zapiskov je štela kot prijava kandidata. Če zapiski niso bili "ustrezni", jih je mentor (učitelj slovenskega jezika, razredni učitelj) zavrnil oz. sprejel po "izboljšavi".

Pogovor med mentorjem in bralcem je potekal v obliki "skušnje" pred komisijo. Pravilnik je svetoval, naj se pogovor opira "zlasti na zapiske ter naj bo čim bolj sproščen in širok", predpisoval pa je tudi, naj značko dobi le tisti kandidat, "ki pokaže stopnji primerno zadostno poznavanje in razumevanje predpisanih del in piscev".

KAJ PA SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK BRANJA?

Že ob prvem zaključku branja so slavnostne prireditve organizirali različno: obisk pisatelja Franceta Bevka, ogled rojstne hiše Prežihovega Voranca, podelitev značk v okviru takrat zelo pomembnega pionirskega tedna ...

IN KOLIKO JE BILO PRVIH ZNAČKARJEV?

Bralno značko je uspešno zaključilo 119 bralcev.
Viri: