špicpakl

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

tudi: škrnecl

  • (samostalnik)  papirnat kornet za npr. ocvrt krompirček, lešnike, semenke ...

Primeri rabe

  1. Dva špicpaklna pomfrija je zmazo.
  2. Včasih so cukre pa lešnike v špicpaklnah prodajali.